[rank_math_breadcrumb]

Byten, Reklamationer och Returer

Ångerfrist
Som privatkund har man alltid fjorton (14) dagars ångerfrist enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Kund som vill, under denna period, frånträda avtalet om köp ska således kontakta leverantören med ifylld ångerblankett från Konsumentverket (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett) för att få en retursedel skickad till sig. Därefter ska instruktionerna på retursedel följas. Returfrakt, som ska vara spårningsbar, betalas av kund.

Reklamation
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och leverantören eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som leverantören har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t.ex. inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till leverantören ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 1 år. Leverantören förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Leverantören har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

Transportskador
Leverantören ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras omgående. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. En transportskada ska omgående anmälas på plats hos utlämningsombudet. Därefter ska kund kontakta leverantören. Kund ska behålla ytteremballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Retur
Vid retur står kund risken för varan. För att en full återbetalning ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.
Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att Leverantören tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto.
För att möjliggöra en eventuell retur behöver kund kunna påvisa köp och leverantören rekommenderar att kund sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.
Returfrakt, som ska vara spårningsbar, betalas av kund.

Retur av kampanjvaror
Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.
Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen hemsidan och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

Varans beskaffenhet vid retur
Kunden har rätt att öppna och undersöka produkten för att säkerställa att produkten motsvarar det som utlovats. Returnerad vara ska vara oanvänd, vara tillsammans med tillhörande etiketter och förpackning. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras eller så skickas produkten tillbaka till dig varvid det tillkommer fraktkostnad.

 

Kontakta oss för att göra en retur, ett byte eller en reklamation.

×

Kundvagn