[rank_math_breadcrumb]

Köp och -leveransvillkor

Allmänna villkor

Parter, tillämpning och konsumentskydd
De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som konsumenten, nedan kallat ”kund”, sluter med Sundstrand Nordic Filial, Elinebergsplatsen 8, 256 58 Helsingborg, Sverige, med organisationsnummer 516411-7649, nedan kallat ”leverantör”. Leverantören innehar F-skattesedel och är momsregistrerat. Försäljningen sker genom hemsidan www.anovea.se, nedan kallat ”hemsida”.
För att ta tillvara kundens intressen tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Produktinformation
All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Alla våra produkter är handgjorda enligt traditionella metoder vilket kan ge variationer som gör att varje produkt unik.

Priser och avgifter
Samtliga priser som anges på hemsidan anges inklusive mervärdesskatt (moms). Produktpriserna inkluderar fri frakt till de länder som finns tillgängliga för leverans på hemsidan och där annat inte anges.
Särskilda avgifter tillkommer för retur, fakturaupplägg samt för ej uthämtade paket.
Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig leverantören rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är leverantören inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara.

Upprättande av avtal om köp
Leverantörens varor beställs på hemsidan. Avtal om köp upprättas då kundens beställning har bekräftats av leverantören via e-post till den e-postadress som angivits vid beställning. Genom beställningen accepterar kunden dessa allmänna villkor. Leverantören ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Leverans
Leverantören använder följande fraktalternativ:
Varubrev, för mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda.
Paket, varorna skickas till närmaste utlämningsställe och kund får en avi i brevlådan när ditt paket finns för uthämtning. Vid uthämtning av försändelse bör giltig ID handling uppvisas.
Normal leveranstid är inom 5 arbetsdagar från det att leverantören har skickat orderbekräftelse på kundens beställning. Om kund mot förmodan inte har erhållit sin leverans inom utsatt tid ska leverantören kontaktas.

Ej utlösta paket/försändelser
Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till leverantören. Om detta sker debiteras kund en avgift på 499 kr (SEK) för kostnader hänförliga till leverantörens administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Ångerfrist
Som privatkund har man alltid fjorton (14) dagars ångerfrist enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Kund som vill, under denna period, frånträda avtalet om köp ska således kontakta leverantören med ifylld ångerblankett från Konsumentverket (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett) för att få en retursedel skickad till sig. Därefter ska instruktionerna på retursedel följas. Returfrakt, som ska vara spårningsbar, betalas av kund.

Reklamation
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och leverantören eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som leverantören har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t.ex. inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till leverantören ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 1 år. Leverantören förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Leverantören har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

Transportskador
Leverantören ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras omgående. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. En transportskada ska omgående anmälas på plats hos utlämningsombudet. Därefter ska kund kontakta leverantören. Kund ska behålla ytteremballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Retur
Vid retur står kund risken för varan. För att en full återbetalning ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och produktförpackning ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.
Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att Leverantören tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto.
För att möjliggöra en eventuell retur behöver kund kunna påvisa köp och leverantören rekommenderar att kund sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.
Returfrakt, som ska vara spårningsbar, betalas av kund.

Retur av kampanjvaror
Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.
Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen hemsidan och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

Varans beskaffenhet vid retur
Kunden har rätt att öppna och undersöka produkten för att säkerställa att produkten motsvarar det som utlovats. Returnerad vara ska vara oanvänd, vara tillsammans med tillhörande etiketter och förpackning. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras eller så skickas produkten tillbaka till dig varvid det tillkommer fraktkostnad.

Betalning
I samarbete med betalningsleverantör erbjuds fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning, kreditkortsbetalning samt direktbetalning. Genom att lämna information i kassan godkänner kund våra villkor. Genom att klicka på ”Bekräfta köp” i kassan godkänner kund leverantörens allmänna villkor.
Det finns oftast ett betalningsalternativ förvalt men kunden kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ kunden erbjuds kan växla från tid till annan.

Force Majeure
I händelse av omständigheter som står utanför leverantören skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska leverantörens förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl kunden som leverantören rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter
Leverantören ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Genom godkännande av köpeavtalet med leverantören samtycker kunden till att uppgifter sparas, för att kunna behandla order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av orderstatus samt för utskick av erbjudanden från leverantören, genom sms, e-post eller annan direktreklam. Som kund kan man ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Kund kan också när som helst ta tillbaka samtycke till att få erbjudanden.

Omdömen
Genom att lämna omdömen kring produkter på hemsidan ger kunden också leverantören rätten att publicera dem på hemsidan samt i andra kanaler och medier. Leverantören förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

Övrigt
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Vid frågor ska kund ta kontakt med leverantören. Du kan nå oss på support@anovea.se eller 042-6002754 samt genom direktmeddelande via våra sociala kanaler.

Sundstrand Group AB
Box 15084
250 15 Helsingborg
Sverige

042-6002754

Organisationsnummer 559206-2631

VAT SE559206263101

Vi är momsregistrerade och innehar F-skattesedel.

×

Kundvagn