[rank_math_breadcrumb]

Bra Karma-Projektet

Visste du att ofattbara 2.4 miljarder människor saknar tillgång till rent dricksvatten? (Siffror från UNICEF). Rent vatten, enkla toaletter och goda hygienvanor är ett grundläggande behov för barns utveckling och framtida hälsa. Idag saknar en tredjedel av världens befolkning tillgång till just detta och vi vill göra något åt detta. Vi har därför valt att som ett socialmedvetet företag ge bort 10% av all vår vinst till välgörenhetsprojekt som arbetar med att bistå med tillgång rent vatten till svårt utsatta områden samt utveckling av infrastruktur för sanitära och permanenta lösningar.

Vi väljer ut de organisationer som ska motta våra och i förlängningen dina donationer noggrant utefter strikta kriterier med hjälp av GiveWell, en non-profitoganisation som finner välgörenhetsorganisationer och projekt som är strikt kontrollerade för effektivitet, ekonomihantering och säkerhet. Detta gör att pengarna som vi ger kommer direkt till de som faktiskt behöver hjälpen och inte försvinner i administrativa avgifter och höga löner till chefer inom de mindre nogräknade organisationerna.

Vi samarbetar även med en organisation som heter Generosity. Dom har en stor fokus på att hjälpa behövande i områden där det ofta är lång torka och väldigt dålig tillgång till rent dricksvatten. Dom bistår med vattenfilter, bygger brunnar och sprider kunskap om sanitation och infrastruktur genom sina insatser.

Vill du vara en del av Bra-Karmaprojektet? Har du tankar och frågor? Vill du komma med tips på hur vi kan förbättra vårt sociala ansvarstagande? Kontakta oss!

Generosity är aktiv i 20 länder och arbetar inom en rad områden för att förbättra möjligheter till utbildning, tillgång till rent vatten och spridning av kunskap hos svårt utsatta människor. Generosity bistår även med katastroflindring, medicinsk hjälp, utbildning och ekonomisk utveckling.

GiveWell är en så kallad charitywatch-organisation. Det innebär att dom arbetar med att finna de absolut bästa och mest effektiva organisationerna där det ställs höga krav för att klara sig igenom och landa på deras lista över rekommenderade välgörenhetsorganisationer.

×

Kundvagn