Vetenskapliga Studier om Kopparvatten

Koppar dödar bakterier
Vetenskapliga studier har sedan länge visar på kopparns positiva fördelar. Nya studier visar på väldigt spännande egenskaper. Det är allmänt känt att koppar dödar bakterier. Koppar och dess legeringar är naturligt antimikrobiella material.

Antika civilisationer utnyttjade de antimikrobiella egenskaperna hos koppar långt innan begreppet mikrober förstods. Enligt studien Storing Drinking-water in Copper pots Kills Contaminating Diarrhoeagenic Bacteria som utfördes 2012 visades det att koppar har stora antibakteriella effekter mot diarré-bakterier såsom Vibrio cholerae O1, Shigella flexneri 2a, enterotoxigenisk Escherichia coli, enteropatogen E. coli, Salmonella enterica-typhi och salmonella-paratyphi. Det tog endast 16 timmar för att ta död på samtliga bakterier.

Vattnet blir alkaliskt
Ja, och det är äntligen vetenskapligt bevisat. I en studie som genomfördes 2009 kom forskarna fram till att koppar över tiden ökar pH-nivån och därigenom gör vattnet mer alkaliskt. När vatten lagras i en kopparvattenflaska, absorberar vattnet säkert och naturligt små mängder koppar. Detta joniserar vattnet och omvandlar det till alkaliskt vatten. Hastigheten och graden av alkaliseringen beror på olika faktorer, såsom dess ursprungliga pH-nivå och temperaturen.

Kopparns hälsofördelar
Drickvatten från kopparflaskor kan hjälpa till att mildra kopparbrist men ska ej användas till detta avseende. Misstänker du att du har kopparbrist så kontakta din läkare för tester och behandling. Vidare hjälper det att döda bakterier i dricksvattnet och neutralisera händerna från bakterier. Vattnet i flaskorna blir alkaliskt. Enligt en studie publicerad i Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, kan alkaliskt vatten med en pH-nivå av 8,8 bidra till att lindra syrautflödet eftersom högre pH-nivå dödar pepsin, ett enzym som är involverat i att bryta ner livsmedelsproteiner och en huvudorsak till syra återflöde. En annan studie publicerad i Journal of the International Society of Sports Nutrition har hävdat att en signifikant skillnad i helblodviskositeten efter att ha konsumerat högt pH-vatten jämfört med vanligt vatten efter en ansträngande träning. Enligt en studie publicerad i Shanghai Journal of Preventive Medicine kan alkaliskt dricksvatten vara till nytta för personer som lider av högt blodtryck, högt kolesterol och diabetes.

Källor:

Community-based randomized double-blind study of gastrointestinal effects and copper exposure in drinking water.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15238279

WHO – Copper in drinking-water
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/copper/en/

WHO – Guidelines for drinking-water quality
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/drinking-water-quality-guidelines-4-including-1st-addendum/en/

Storing Drinking-water in Copper pots Kills Contaminating Diarrhoeagenic Bacteria
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/

Inactivation and injury of Escherichia coli in a copper water storage vessel: effects of temperature and pH
https://link.springer.com/article/10.1007/s10482-009-9395-7

Potential Benefits of pH 8.8 Alkaline Drinking Water as an Adjunct in the Treatment of Reflux Disease
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000348941212100702

×

Kundvagn